Szemlére felsorakozott sisakos német katonák

Az amerikai Keystone View Company 1923-ban kiadott első világháborús sztereofénykép-sorozatának harmadik képe a “Helmeted German Soldiers Lined Up for Review” címet viseli. (Magyarul: „Szemlére felsorakozott sisakos német katonák.”)

(Magángyűjtemény)

0003

A képet tartó karton hátoldalán olvasható eredeti szöveg angol nyelven így szól:

Helmeted German Soldiers Lined Up for Review. For more than half a century prior to 1914, Germany, with Prussia as its most powerful state and guiding spirit, had been molding itself into a more perfect empire, animated by the idea that Germans were superior to all other peoples. Previous to 1864, Austria had been the leading state among the loose array of Germanic peoples. In that year Prussia persuaded Austria to join with her in an attack upon Denmark, which resulted in the seizure of Schleswig and Holstein by the two assailants. In 1866, Prussia attacked and humbled Austria, seized for herself alone the two Danish provinces and stepped into Austria’s place as leader of the German people.

Then, under the guidance of the shrewd statesmanship of Bismarck, and with an army perfected by General Von Moltke, Prussia played upon the vanity of the Emperor Napoleon III and provoked him into the war of 1870, in which France, ill-prepared for such a struggle, was humbled in the dust. Standing upon the prostrate form of France and following plans long and carefully prepared, Bismarck consolidated a new German Empire with Prussia as its head.

Then followed forty-three years of careful education of the German people in ideas of superiority of German ’Kultur,’ the military training of its young manhood until practically the whole male population was familiar with arms, and the systematizing of German industries and railroads to make them readily available for military purposes. Finally, in August, 1914, this mighty military machine was set in motion. But the liberty loving peoples of the world were able to survive the first overwhelming attack and finally to utterly defeat their assailants in the greatest war of history.

A karton hátoldalán olvasható szöveg magyar fordítása:

Szemlére felsorakozott sisakos német katonák. Az 1914-et megelőző több mint fél évszázad során Németország, melynek legerősebb állama és szellemi vezére Poroszország volt, egy tökéletesebb birodalommá formálta magát; azon eszme irányítása alatt, hogy a német nép felsőbbrendű az összes többi népnél. 1864 előtt Ausztria volt a német népek laza csoportjának vezető állama. Ebben az évben Poroszország rávette Ausztriát, hogy vegyen részt Dánia megtámadásában, ami végül oda vezetett, hogy a két támadó megszerezte Schleswiget és Holsteint. 1866-ban Poroszország megtámadta és térdre kényszerítette Ausztriát, megszerezte egyedül saját magának a két dán tartományt, és elfoglalta Ausztria helyét a német nép vezetőjének szerepében.

Ezt követően Bismarck okos államférfiúi vezetése alatt Poroszország a von Moltke tábornok által tökéletesített hadsereggel kijátszotta III. Napóleon császár hiúságát és 1870-ben háborút provokált ki vele. Ekkor Franciaországot, amely nem volt felkészülve ilyen harcra, porig alázta. A földre kényszerített Franciországon taposva és egy évek óta gondosan előkészített tervet követve Bismarck Poroszország vezetésével konszolidálta az új német birodalmat.

Majd a német nép negyvenhárom évig tartó gondos nevelése következett, amely a német „Kultur” felsőbbrendűségét tanította. A fiatal férfiak katonai kiképzése odáig jutott, hogy gyakorlatilag a teljes férfi népesség értett a fegyverekhez. A német iparágak és vasútvonalak átszervezése azt a célt szolgálta, hogy könnyen mozgósíthatóak legyenek hadi célokra. Végül 1914 augusztusában ez a hatalmas katonai gépezet mozgásba lendült. De a világ szabadságszerető népei túlélték az első elsöprő támadást és végül teljesen legyőzték támadóikat a történelem legnagyobb háborújában.

A sztereofénykép anaglif formában

Nezopontok-b1-3D

0003_3D
0003anim

A sztereofénykép animált gif formában

A képet eredetileg a B. W. Kilburn Company használta fel 1901-es sorozatában, a kínai boxer lázadás leverésében részt vett német gyalogság bemutatására. A Keystone cég a felvételt különleges térhatása miatt először az 1923-ban kiadott világháborús sorozatába válogatta be azzal a céllal, hogy érzékeltesse az 1914-ben bevetésre váró német hadsereg szervezettségét, erejét. A kép eredeti címe a Kilburn sorozatban: „Double Trouble for the Boxers, East Asiatic German Infantry, Chinese War, China.”

kilburn