Német halottak a franciaországi La Bassée-nál

Az amerikai Keystone View Company 1923-ban kiadott első világháborús sztereofénykép-sorozatának 37. képe az “And the Trench Was a Reeking Shambles. German Dead in the La Bassee Area.” címet viseli. (Magyarul: „És a lövészárok egy bűzlő romhalmaz volt. Német halottak a La Bassée területén.”) 

(Magángyűjtemény)

0037

A képet tartó karton hátoldalán olvasható eredeti szöveg angol nyelven így szól:

German Dead in the La Basse Area

            La Basse lies southwest of Lille and about ten miles from the Belgian border. Here in the autumn of 1914 was fought one of the bloodiest battles of the Great War. Strictly speaking the fight at La Basse was a prolongation of the terrific contest at Ypres, the battle line, shaped like a horseshoe, extending through Lille to that city.

            Thrown back on the Marne in its initial drive on Paris, the German army, after a few weeks’ rest to recuperate and to mass artillery, lunged westward towards the sea, hoping to capture the channel ports and thus prevent British troops and supplies from reaching France. A million Germans participated in this drive, which lead to a succession of great battles known collectively as the Battle of Flanders. The struggle for the trenches of La Basse was a part of this battle, which from beginning to end lasted nearly two months with never a day unmarked by desperate struggles. It is estimated that at La Basse alone the Germans fired $500,000 worth of shells into the trenches within a few days. Life in these trenches became terrible beyond description. The dead lay thick, bodies without heads, without arms or legs, human flesh plastered by the explosion of shells against, and actually into, the walls. The dead lay for days, decomposing under the feet of the living.

Throughout these battles the Germans advanced in solid formation, often six or seven deep, and their losses were almost beyond belief. They carpeted the ground. Not a shell hole but had its quota.

A karton hátoldalán olvasható szöveg magyar fordítása:

Német halottak a La Basse területen

           La Basse Lille-től délnyugatra fekszik, körülbelül tíz mérföldre a belga határtól. 1914 őszén itt zajlott a Nagy Háború egyik legvéresebb csatája. Szűkebb értelemben a La Basse-nál lezajlott csata az Ypres-nél folyó szörnyű versengés meghosszabbítása volt, hiszen a patkó alakú frontvonal Lille-től Ypres-ig ért.

            Miután a német hadsereget visszavetették a Marne-nál, megállítva ezáltal a Párizs elleni első menetüket, a németek néhány hét pihenés alatt visszanyerték erejüket és összevonták tűzerejüket. Ezt követően a tenger felé nyugati irányba nyomultak előre, remélve, hogy elfoglalhatják a csatornaparti kikötőket és így megakadályozhatják, hogy a brit csapatok és az utánpótlás elérje Franciaországot. Egymillió német vett részt ebben a hadjáratban, ami aztán a flandriai offenzíva néven ismert hatalmas csatasorozathoz vezetett. A La Basse lövészárkaiért folytatott küzdelem ennek az offenzívának volt a része. Két hónapig tartott ez a nap mint nap zajló elkeseredett küzdelem. Becslések szerint csak a németek néhány nap alatt 500.000 dollár értékű lövedéket lőttek ki a lövészárkokra La Basse-nál. Az élet ezekben a lövészárkokban leírhatatlanul rettenetessé vált. A holttestek vastagon beterítették a talajt; a fej, kar, vagy láb nélküli testek, az emberi hús a gránátok robbanása által a falakra és valójában a falakba tapadt. A halottak napokig hevertek szabadon, az élők lábai alatt bomladozva.

Ezen csaták során a németek zárt alakulatban nyomultak előre, gyakran hat vagy hét sor mélységben, így a veszteségeik elképzelhetetlenül hatalmasak voltak. Szőnyegként borították be a földet. Nem volt olyan gránáttölcsér, amely nem követelt volna áldozatot.

A sztereofénykép anaglif formában

Nezopontok-b1-3D

0037_3D
0037anim

A sztereofénykép animált gif formában

A felvételt megtaláljuk – nem sztereo formában – a londoni Imperial War Museum adatbázisában is. Itt a kép meghatározása:

“Dead Germans. Battles of Ypres, September 1917. Dead Germans by a water filled shell crater in front of a dug-out.”

0037IWM