A francia légierő hadnagya, Le Maitre magyarázza a „Nieuport” repülőgép működését a Fortress Monroe kiképzőtáborban, 1917

Az amerikai Keystone View Company 1923-ban kiadott első világháborús sztereofénykép-sorozatának 155. képe

(Magángyűjtemény)

0155

A képet tartó karton hátoldalán olvasható eredeti szöveg angol nyelven így szól:

Lieut. LeMaitre explaining mechnism of ”Nieuport” airplane

Brig. Gen. George O. Squires, the chief Signal Service officer of the army said: ”Airplanes will put the Yankee punch in the war. The way to beat Germany is to flood the air with airplanes. Take the war out of the trenches and put it into the air.”

The Allies looked to the aerial contribution of the United States as the most important that could be made. Both England and France sent some of their aviation specialists to the United States for the purpose of instructing American officers. Famous French aviators arrived here to help in the training of the 10,000 men needed to conduct aerial operations against the German fleet and U-boat bases. Many of these men wore decorations received for exploits in naval battles and some bore scars from encounters with German airplanes.

LeMaitre is here seen explaining the mechanism of a Nieuport airplane. The Nieuport is the smallest, fastest rising, fastest moving biplane in the French service. It is a one-passenger machine, equipped with one 110 horsepower LeRhone motor, and can travel 150 kilometers per hour. It is equipped with a Vickers or Lewis machine gun, which is fired by the pilot with one hand while he controls his machine with the other hand and feet. The French call the Nieuport pilots the ”aces” of the air.

Tests of the first standardized United States airplane motor were very satisfactory. These motors were designed and built under direction of the Aircraft Production Board.

A karton hátoldalán olvasható szöveg magyar fordítása:

 

LeMaitre hadnagy magyarázza a Nieuport repülőgép működését

George O. Squires dandártábornok, a hadsereg híradó főnöke ezt mondta: „A repülőgépek beleadják a háborúba a jenki erőt. Németországot legyőzni úgy lehet, ha elárasztjuk a levegőt repülőgépekkel. Emeljük ki a háborút a lövészárkokból és helyezzük át a magasba!”

A szövetségesek az Egyesült Államok levegőben folytatott harcát a legfontosabb segítségnek tekintették. Anglia és Franciaország is küldött repülős szakembereket az Egyesült Államokba, azzal a céllal, hogy kiképezzék az amerikai tiszteket. Híres francia pilóták érkeztek ide, hogy segítsenek kiképezni azt a tízezer embert, akikre szükség volt a német flotta- és tengeralattjáró-bázisok elleni légi hadműveletek véghezviteléhez. Sokan közülük olyan kitüntetéseket viseltek, amelyeket tengeri csatákban való részvételükért kaptak, és néhányukon sebhelyek emlékeztettek a német repülőgépekkel folytatott harcokra.

LeMaitre itt éppen a Nieuport repülőgép működését magyarázza. A Nieuport a legkisebb, leggyorsabban emelkedő, leggyorsabb mozgású duplaszárnyú repülőgép a francia seregben. A száztíz lóerős LeRhone motorral felszerelt egyszemélyes gép 150 kilométeres óránkénti sebességgel képes repülni. A gépre szerelt Vickers vagy Lewis gépfegyverrel a pilóta egy kézzel képes tüzelni, miközben a relpülőgépet a másik kezével és a lábaival irányítja. A franciák a Nieuport pilótákat a levegő „ász”-ainak hívja.

Az első szabványosított amerikai repülőgép motor tesztelése kielégítő volt. Ezeket a motorokat a Repülőgépgyártó Testület irányításával tervezték és építették.

0155anim

A sztereofénykép animált gif formában

A sztereofénykép anaglif formában

Nezopontok-b1-3D

0155_3D

A Library of Congress adatbázisában megtalálható egy olyan felvétel, amely a sztereofényképen megörökített eseményt ábrázolja, de egy másik jelenet látható a képen, nem sztereo formában. Ezt a képet (az adatbázis szerint) a Harris & Ewing amerikai cég készítette.

09343v