hatterkep-home

Honlapunk az első világháborúhoz kapcsolódó sztereofényképeket mutat be. A sztereofénykép egy különleges fotográfia, amely valójában kettő, egymástól kissé eltérő képből áll, amelyeket az emberi szem állásának megfelelően két különböző szögből vettek fel ugyanarról a tárgyról. A képpár egy speciális szerkezetben, a sztereoszkópban szemlélve egyetlen térhatású képpé olvad össze a képnézegető tudatában.

A sztereofényképezés a fotográfia kezdeteitől jelen volt a képkészítési technikák között, s 1914-ig két népszerűségi csúcson is túljutott. A 19-20. század fordulóján számos cég – például az amerikai Underwood & Underwood (1882–1923), a Keystone View Company (1892–1970), vagy a német Neue Photographische Gesellschaft (1894–1922) – gyártotta soha nem látott mennyiségben és értékesítette világszerte a legkülönbözőbb témájú sztereofényképeket.

A térélményt nyújtó képek, amelyek a magasság és a szélesség paraméterei mellett a mélység harmadik dimenzióját kínálták a képnézegetőknek, különleges, ám nem túl drága szórakozásnak számítottak. A nemzetközi cégek sztereofényképei olyan aktuális eseményeket örökítettek meg, amelyeknek a híre bejárta a világot, a sajtó tudósított róluk, és az emberek fantáziáját, „vizuális kíváncsiságát” izgatták. A nemzetközi kiállítások, diplomáciai események, háborúk és természeti katasztrófák képei kapcsán nagyobb érdeklődés irányult az érintett országok, népek életére is. Sokan megvették és gyűjtötték a külföldi országokat bemutató sztereofényképeket, mert a térhatású képek nézegetése a sztereoszkóp szerkezetben – különösen, ha a készülék olyan zárt konstrukció volt, amely kizárta a periférikus látást, vagyis a külvilágot – azt az érzetet kelthette az emberben, mintha ő maga is ott lenne a megörökített helyszínen vagy jelenetben. A sztereofotográfiák fénykora az 1910-es évek végén leáldozott, akkorra a képes magazinok és újságok, a mozgókép, a film gyorsabban és lebilincselőbben tájékoztatták a nagyközönséget a világ történéseiről.

A Nagy Háború hadszíntereiről, eseményeiről beszámoló plasztikus képek is nagy érdeklődésre tarthattak számot külföldön és Magyarországon egyaránt. Erre alapozva a német, brit és amerikai cégek világháborús sztereofénykép-sorozatokat állítottak össze és árusítottak a képi információkra éhes nagyközönségnek.

Honlapunkon külföldi cégek által kiadott világháborús sztereofényképeket mutatunk be, amelyek között azonban számos magyar vonatkozású felvétel is van. A fotókat nem illusztrációként kezeljük, hanem egyrészt történeti forrásként vizsgáljuk őket, másrészt pedig a történeti kutatás közvetlen tárgyává emeljük. Célunk, hogy a rendelkezésre álló források segítségével minél alaposabban körüljárjuk a fényképek keletkezésének történetét és/vagy feltárjuk a képek felhasználásának útjait.

A nezopontok3d.hu szervesen kapcsolódik a Magyar Nemzeti Múzeum és Felvinczi Sándor magángyűjtő közös kiállításához. Az első világháborús sztereofényképeket az anaglif technika segítségével bemutató NÉZŐPONTOK című kiállítás 2014 decemberében nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd 2015-2016-ban vidéki múzeumok látják vendégül. Ezen a fórumon hírt fogunk adni a kiállítások megnyitóiról, eseményeiről is.

A kiállítás szóróanyaga (leporelló) megtekinthető itt. lepo stereo

A kiállításhoz kapcsolódóan megjelenő Nézőpontok című könyv ismertetője elolvasható a ‘Publikációk‘ menüpont alatt.

Kiállítás megnyitók:
2014. d
ecember 19.,  Magyar Nemzeti Múzeum

2015. március 6., Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum

2015. május 14., Kaposvár, Rippl Rónai Múzeum

2015. október 22., Szentes, Koszta József Múzeum

2016. február 18., Nagyatádi Városi Múzeum

2016. november 3., Pozsony, Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

2017. március 17., Gyergyószentmiklós, Tarisznyás Márton Múzeum

2017. június 23., Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum

2017. augusztus 3., Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum

2017. november 27., Marosvásárhely, Kultúrpalota

A könyv Facebook oldala:
https://www.facebook.com/nezopontok3d

Pantoskop

„Pantoskop” fantázianevű, papírképekhez készített sztereonéző-szerkezet, 25×20,5×10,5 cm.
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye.

Holmes-sztereonezo

Amerikai típusú kézi sztereonéző az 1910-es évekből. Magángyűjtemény.

Támogatók

mnm_logotipia_arany_cmyk
logo_500px